Novosti

451. KOLOKVIJ HRVATSKOG GENETIČKOG DRUŠTVA

Kolokvij će se održati u četvrtak, 2. lipnja 2016. godine u 15:30 sati na Institutu Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb (dvorana krila Ivana Supeka -I krilo) .

Bojan Žunar, mag.ing. biotechnol.

Laboratorij za biologiju i genetiku mikroorganizama, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Genetička transformacija i karakterizacija kvasca Brettanomyces (Dekkera) bruxellensis

Donedavno se na kvasac Brettanomyces (Dekkera) bruxellensis gledalo isključivo kao na nepoželjni mikroorganizam jer kvari vino proizvodnjom fenolnih spojeva neugodne arome. Međutim, u novije vrijeme je prepoznat kao potencijalni producent bioetanola iz hidolizata lignoceluloznih materijala budući da provodi aerobnu fermentaciju, metabolizira nitrite i celobiozu te raste u medijima niske pH vrijednosti i visoke koncentracije etanola. Ipak, njegov biotehnološki potencijal nije potpuno iskorišten jer ga nije bilo moguće genetički transformirati ni modificirati metodama genetičkog inženjerstva.Stoga je glavni cilj ovog istraživanja razviti metodologiju za transformaciju kvasca Brettanomyces bruxellensis, sličnu onoj koja se rutinski koristi za modifikaciju kvasca Saccharomyces cerevisiae. U tom kontekstu provedena je mikrobiološka, genetička i bioinformatička analiza vrste. Optimizirane su podloge za uzgoj, izolirani auksotrofni mutanti i razvijen efikasni postupak za transformaciju pri čemu se, osim otpornosti na geneticin, za selekciju transformanata koriste dodatni selektivni biljezi koji omogućavaju iskorištavanje raznolikih izvora ugljika i dušika. Eksperimentalnim i bioinformatičkim pristupom potvrđena je prethodna pretpostavka da je ovaj kvasac rearanžirani diploid te je za nekoliko gena dokazana prisutnost dvaju haplotipova. Zahvaljujući navedenim rezultatima razvijen je eksperimentalni sustav za praćenje uspješnosti ciljane integracije transformirajućeg fragmenta DNA, odnosno za određivanje uspješnosti uvođenja ciljanih genetičkih modifikacija. Preliminarni rezultati molekularno-genetičke analize transformanata ukazuju da se u ovom kvascu dvolančani lomovi popravljaju prvenstveno ilegitimnom, a ne homolognom rekombinacijom. Stoga će se uspješnost ciljanja gena („gene-targeting“ i „gene replacement“) pokušati povećati ekspresijom pojedinih gena iz kvasca Saccharomyces cerevisiae koji sudjeluju u homolognoj rekombinaciji te inaktivacijom gena koji sudjeluju u ilegitimnoj rekombinaciji. Osim toga, naši rezultati će poslužiti kao podloga za uvođenje CRISPR/Cas9 sustava u ovaj biotehnološki interesantni mikroorganizam.

NAJAVA TRADICIONALNOG STRUČNOG IZLETA ZA ČLANOVE DRUŠTVA

Poštovane članice i članovi HGD-a, 
I ove godine se organizira jednodnevni stručni izlet 03.06.2016. godine posjet dvorcu Veliki Tabor i Muzej krapinskih neandertalaca.  Molimo sve zainteresirane članove HGD-a da do 20.05.2016. godine potvrde svoje sudjelovanje na email gkules@pbf.hr (gosp. Grozdana Kuleš – administrator HGD-a), kako bismo mogli organizirati prijevoz i ručak, a molimo Vas i da pritom navedete koji meni želie za ručak. Više detalja možete pročitati ovdje.

DODJELJENA NAGRADA “Željko Trgovčević” ZA ZNANSTVENI RAD IZRAĐEN U 2015. GODINI 

U srijedu, 16. ožujka 2016. godine Hrvatsko genetičko društvo s ponosom je dodijelilo nagradu “Željko Trgovčević” za najbolji znanstveni rad u 2015. godini. Tom prigodom dobitnici Nagrade dr. sc. Rosa Karlić sa PMF-a u Zagrebu i  dr. sc. Martin Sebastijan Šestak sa IRB-a u Zagrebu prezentirali su rezultate svojih istraživanja.

AŽURIRANJE PODATAKA O ČLANOVIMA DRUŠTVA

Poštovane članice i članovi HGD-a,

prema novom Zakonu o udrugama (NN broj 74, od 18.06.2014. , članak 12) sve udruge pa tako i HGD za svakog člana mora imati slijedeće podatke:

  •  OIB
  • datum rođenja
  • datum pristupanja Društvu
  • kategorija članstva i funkcija (redovno ili počasno)
  • trenutno zvanje (znanstveno, znanstveno-nastavno)
  • ustanova u kojoj je član zaposlen (puni naziv i adresa)
  • kućna adresa
  • e-mail adresu
  • broj telefona
  • adresa gdje želite primati poštu:

Stoga Vas molim da tražene podatke dostavite administrativnoj tajnici HGD-a, gospođi Grozdani Kuleš na gkules@pbf.hr najkasnije do 15.09.2015. godine. Također Vas podsjećam da je sukladno članku 12 Statuta HGD-a, dužnost  članova plaćanje članarine te članstvo u Društvu prestaje ako se do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Međutim ovo ne vrijedi za umirovljenike jer su oni oslobođeni plaćanja članarine pa sve članove molimo da uz gore navedene podatke navedu ako su u statusu umirovljenika. Godišnja članarina u HGD-u iznosi 50,00 HRK, a možete je uplatiti preko interneta ili klasičnim putem. IBAN Društva je HR6223600001101526113, a u rubriku “poziv na broj” upisuje se OIB člana. U skladu sa novim Zakonom o udrugama i Statutom HGD-a, za članove koji do navedenog datuma ne pošalju tražene podatke smatrat će se da više ne žele biti članovi HGD-a te će biti ispisani iz članstva HGD-a.